Nakoľko som potreboval vyservisovať bránu v čo najkratšom čase bol som prekvapený že v ten istý deň volania sa chalani dostavili a vyservisovali my bránu. Z toto veľká vďaka.